Avdekket 156 flyuhell på to år

Havarikommisjonen for sivil luftfart (HSL) har rapportert om hele 156 uhell og ulykker med fly og helikoptre de to siste årene. 22 av rapportene kommer fra Hordaland og Sogn og Fjordane.