Høyre mangler troverdighet!

Når Høyres Martin Smith Sivertsen står fram som en kollektivtrafikkens redningsmann er det betimelig å stille noen spørsmål.