Ny motorvei til sjøs

Elkem, Hydro og Statoil skal samarbeide om en sjøtransportrute fra Vestlandet til kontinentet. Det kan redusere tungtransporten på veiene betraktelig.