Ville tilstander

Det ekstraordinære fylkesårsmøtet opprørerne i Frp innkaller til blir stemplet som ulovlig og i strid med vedtektene.