Fører Byrådet bydelene bak lyset?

Byrådet opprettholder beklageligvis sitt kutt i skolebudsjettene på 15 mill. kroner. Fortsatt begrunner de dette med ny arbeidsavtale for lærere.