Soknepresten og Søviknes

I eit oppslag i ei Oslo-avis har eg uttalt meg på ein måte som kan oppfattast som ei støtteerklæring til Terje Søviknes.