Rasismetiltale i Beheim Karlsen-saken

Påtalemyndigheten har utvidet tiltalen i Beheim Karlsen-saken til også å gjelde brudd på rasismeparagrafen. Det er første gang paragrafen tas i bruk i en slik sammenheng.