Siste natt på kjøret

Det er tre døgn til Lene skal på avrusing. Hun skal bare "flippe" helt ut først.