Alltid fattige - noen vil tigge

Bildet av Fattig-Norge er sammensatt, og fattigdom er slik Asbjørn Kristoffersen påpeker i sitt Innblikk i BT 4. februar, en relativ sak.