Hastverk hjå NRK

Rapporten som vart lagt fram i desember om samanslåinga av distriktskontora i Trøndelag, Hedmark og Oppland, verkar noko lettvint. Rapporten er prega av hastverksarbeid.