Norsk statsstøtte til Israel

Slik forholdene nå er blitt i Israel med noen ekstreme grupperinger som utelukkende søker å bedrive vold og ødeleggelse, er det Norges plikt som demokrati å tre solidarisk støttende til.