Ingen tok ansvar for sikker drift

Gjennom tretti år har Waardals AS vært på kant med tilsynsmyndighetene, uten at noen har grepet inn og sørget for forsvarlig drift en gang for alle.