Bompengeringen til besvær

07.02.03 ble jeg beskyldt for å ha passert bomstasjonen i Sandviken kl. 07.14.50 uten å betale.