I ly av krigen

Midt oppe i USAs urettmessige krig mot Irak måtte man vel forvente at tvilsomme regimer andre steder i verden benyttet seg av sjansen til å slå ned på sine motstandere.