Fem vanlige klagegrunner

LO mottar hvert år klager fra arbeidssøkere som mener seg urettferdig behandlet. Her er fem vanlige klagegrunner: