«Den forsømte bydelen»

Rolf Enger fra Ny Krohnborg Velforening retter i en meget interessant kronikk i BT for en tid siden fokus på Løvstakksiden, som han - ikke med urette - kaller «den forsømte bydelen».