Sykehjemspasienter som kasteballer

Hva skjer når sykehjemspasientene blir kasteballer?