En fremtid å tro på

Mediene og de store politiske partiene forsøker å få velgerne til å tro at lokaldemokratiet fungerer normalt og uavhengig av de store globale spørsmålene. De stikker hodene sine i sanden og diskuterer som om alt var såre vel og velgernes innflytelse reell. For eksempel blir EØS/EU-spørsmålet forsøkt gjort til ikke-sak ved lokalvalgene.