Taust fra politiet

Ingen kommentar. Det var gjennomgangstonen da BT forsøkte å få politimyndigheten til å kommentere kjennelsen.