Vannscootere i kystsonen

Bergen kommune har nylig lagt frem Kommunedelplan for kystsonen. Planen er anbefalt lesing for alle som er opptatt av strand- og sjøområdene i og omkring Bergen. Jeg vil gjøre oppmerksom på ett forhold ved den.