WTO og landbruket

Er WTOs forslag om reduksjon av landbrukssubsidiene og skjermingsstøtten en ny omdreining på skrustikken? Eller er landbruksoperasjonen den stygge ulven?