BT på ville veier

I Bergens Tidende 20.3. refereres uttalelser om mitt brev til Konkurransetilsynet om behandlingen av den mulige fusjonen mellom DnB og Gjensidige NOR.