Bidrag til besvær?

Nå har jeg mottatt en uendelig rekke henvendelser om hvor forferdelig urettferdig den nye bidragsordningen blir. Spesielt ser det ut til at bidragsmottakere er både sinte og frustrerte over hvor dårlig de kommer ut med den nye ordningen.