Konsekvenser av Arnatunnelen

Mandag behandlet bystyret sak om konsekvensutredning av Arnatunnelen. At det er et knapt flertall i bystyret (Frp, Høyre, KrF og Pensjonistpartiet) for å bygge en Arnatunnel for bil kom ikke som en overraskelse for noen.