Utreder for tre millioner

Kystverket i Haugesund startet nylig arbeidet med forprosjektet for ny seilingsled til Bergen.