Lønnsomt med bybane?

Jeg visste ikke at det fantes en eneste by i denne verden hvor kollektivtrafikk var bedriftsøkonomisk lønnsom, uten tilskudd.