Rekord på Nordhordlandsbrua

Over 3,2 millioner kjøretøy passerte Nordhordlandsbrua i 2002. Det er det høyeste tallet som er registrert siden broen ble åpnet i 1994.