Ap og distrikta

Ungdom, jente som gut, tenk ikkje på å bli bonde! Du kan bli rekna som undermåls. Det å begynne på ein gard i dag, er for 9 av 10 ungdommar idioti, med den katastrofale jordbrukspolitikken som har vorte følgd sidan 1995.