Eg trur mest ikkje det er sant!

Eg er professor ved et framandspråkfag ved Universitetet i Bergen.