Jus og profesjonalitet

Overalt i verda vert det rekna som upassande og uetisk at ein føresett eller autoritetsperson har seksuell omgang med personar dei har profesjonelt ansvar for.