Fremskrittspartiets verkebyll

Som alle andre i dette landet har jeg registrert at det foregår visse ting i Fremskrittspartiet om dagen - for ikke å si om natten.