Bergensbankens fremtid

Bergens Tidende omtaler de forestående selskapsrettslige endringene i Bergensbanken i onsdagens avis under den stort oppslåtte tittelen «Bløff følger oppkjøp». Våre synspunkter burde kanskje vært innhentet før artikkelen kom på trykk, og i mangel av det, benytter jeg anledningen til å komme med noen faktiske opplysninger: