Er Vital tilhenger av diskriminering?

Hovedgrunnen til at Kommuneforbundet vant rettsaken mot kommune som har forsikret seg i Storebrann, Vital og andre forsikringsselskaper, er at disse selskapene ikke har et forsikringssystem som er kjønns- og aldersnøytralt.