De friske, barnløse og rikes regjering

Sjelden har vel en statsminister gjort mer for å dempe forventningene til sitt eget statsbudsjett enn Kjell Magne Bondevik har gjort i høst.