Den «illegale» fotballen

Brikt Jensens opplysninger om at han spilte fotball for Flesland A.I.L. mot Fana under krigen (i intervju med Tormod Valaker 2.8. d.å.), minner meg om hvor lite vi faktisk vet om krigstidens idrettslige aktivitet.