Egen medisin

Jeg viser til Harald Skjelbreds utmerkede debattinnlegg i Bergens Tidende for 23. september d.å. og slutter meg av hjerte og forstand til hans ønske om at våre politikere må få en god alderdom.