Konkurstrussel mot flyselskap

Bakkemannskapet trugar med å slå flyselskapet Coast Air konkurs.