Norge og Europa

«Norge har alltid hørt til Europa», dette skriver Oddvar Skre i BT 15.10. Det er hyggelig å se at geografikunnskapene til nevnte person er noenlunde i orden, dessverre står resten av innlegget til stryk.