Hva har Valgerd gjort deg, Marvin?

Latterliggjøring og hetsing av Valgerd Svarstad Haugland har visst ingen ende.