Ekstremist-frykt i utreinska Sp

Senterpartiet vann valet i Kvinnherad, men står ribba tilbake. Og ordkrigen mellom indre motpartar held fram med uforminska styrke.