Utenlands-«studentmangelen»

Jeg lese med forferdelse Bergens Tidendes sin leder 6/11 2002 hvor man gjør narr av den norske stat sin «rause» bidragsytring til «middelmådige eller dårlige universitet og høgskular i utlandet».