Ta til vettet!

Fylkesrådmannen i Hordaland fylkeskommune legger frem forslag til nye retningslinjer for transporttjenesten for funksjonshemmede.