Odda årets fjellkommune?

Odda i Hordaland og Luster i Sogn og Fjordane er to av fem norske kommuner er plukket ut til å konkurrere om tittelen Norges fjellkommune.