«Verstingkollektiv» blir trolig nedlagt

Budsjettforliket mellom byrådet og Frp innebærer kroken på døren for Blomsterdalenkollektivet, sier styrer Jarle Ludvigsen.