Hva med hjemmeværende?

Arbeidsmiljøloven burde ikke være en lov som bare skal ivareta helse og miljø til arbeidstakere i lønnet arbeid.