Clinton bidrog til sprit-avsløring

Smuglarane tenkte ikkje på at grensekontrollen var skjerpa under USA-president Bill Clinton si vitjing.