Om å lage gull av stein

Det var med stor forundring og irritasjon jeg leste i denne avis 20/6, at matematikksensorer i den videregående skolen har fått tilsendt brev fra Læringssenteret, hvor de blir bedt om å heve gjennomsnittet for eksamenskarakterene i matematikk-faget 2MZ.