Utredet vekk alle motsetninger

Gjennom snedige formuleringer og forslag om utredninger unnlot fylkesårsmøtet i Arbeiderpartiet å ta klart standpunkt for Ulrikstunnel, sprøyterom og pelsdyrforbud.