Matvaretryggleik og landbrukspolitikk

Utbrotet av munn-og klauvsjuke i Storbritannia er ei dyster historie både for landbruket og for folk som er avhengige av mat.