Rasisme i jødeland

Den israelske regjeringa har med 17 mot to røyster vedteke eit lovframlegg om at statleg jord i Israel berre kan seljast til jødar. Forslaget er ille. Verre er det at denne lova stadfestar ein politikk Israel har ført gjennom femti år, skriv politisk redaktør Olav Kobbeltveit.